Koble til vann og avløp

Godkjenning

Tilkobling av eiendommen til offentlig vann og avløp, må på forhånd være godkjent av kommunen.

Publisert av Silje Haugane. Sist endret 31.08.2017

Innvendig arbeid

Det er kun godkjent rørlegger/foretak som kan utføre arbeider på innvendig vann- og avløpsinstallasjoner.

Vannmåler skal installeres og ferdigmeldes av godkjent rørlegger/foretak.

Matavfallskvern som fører matavfall til offentlig avløp, er ikke tillatt i Nome kommune.

Utvendig arbeid (til og med vannmåler)

Det må foreligge godkjent søknad (sanitærmelding) før rørlegger kan begynne arbeidet på utvendige installasjoner. Det er kun godkjent rørlegger/foretak som kan utføre arbeider på private og offentlige vann- og avløpsledninger. Kontakt godkjent rørlegger som ordner med søknad til kommunen.

Hvis du skal grave i offentlig veg må du søke om gravetilltatelse, gravemelding/-tillatelse
 

Hva koster det?

Vann- og avløpsgebyrer

Svømmebasseng

Hvis du skal anlegge permanent svømmebasseng må du ha byggetillatelse og tillatelse til tilkobling til vann og avløp. Du må få en godkjent rørlegger til å sende søknad. Rørleggeren må påse at den løsningen som blir valgt er godkjent. Vann til å fylle opp bassenger skal gå via vannmåler. Avløp fra bassenger skal ledes til avløpsnettet.

I områder uten offentlige avløpsledninger er det ikke krav om vannmåler og utslippstillatelse kan vurderes.