Bo

I Nome kan du:Klikk for stort bilde

 
  • Realisere drømmen om det gode liv på landet! 
  • Bosette deg landlig men samtidig midt i smørøyet!
  • Bo i naturskjønne omgivelser og ved flotte turterreng året rundt!
  • Kjøpe bolig til en akseptabel pris i et boligmarked med vekst!
  • Bygge drømmehuset ditt på en solrik tomt med fantastisk utsikt til vakre Norsjø og i umiddelbar nærhet til sandstrand og bryggeanlegg!
  • Få mer tid til å gjøre det du har lyst til! Bo trygt og godt med familien!
  • Bo i gangavstand til et rikt kulturliv!
  • Realisere boligdrømmen din og deg selv!

På utkikk etter tomt? 

 

Kontaktperson vedrørende kjøp og salg av kommunal tomt og eiendom.

Om du ønsker å bygge i Nome vil jeg gjerne at du kontakter meg vedrørende våre tomter og eiendommer her i kommunen.
Som driftsingeniør i kommunen har jeg oversikt over de tomter vi har for salg, og mulighet for å gi deg/dere en omvisning av disse. 
Send meg gjerne en epost, eller ring meg i arbeidstiden. Er jeg opptatt så hører du fra meg så snart jeg kan.
Ønsker du befaring, så gi beskjed om det, og jeg vil være behjelpelig.

Velkommen til Nome kommune!

Mvh.

Sondre Melås, driftsingeniør eiendomsforvaltning
Mobiltelefon: 910 03 655
Epost: sondre.melas@nome.kommune.no

 

OBS! Endring i regler for tilskudd til bolig

Nome kommunestyre gjorde vedtak den 08.11.2018 om endring av regler for tildeling av tilskudd til kjøp av bolig i Nome.

Nome formannskap har i møte 28.11.2018 vedtatt følgende overgangsordning:
Nome kommunestyre vedtok i behandling av Økonomimelding 5 at nåværende ordning for utdeling av boligtilskudd skulle avsluttes.

For å unngå misforståelser og forskjellige tolkninger av reglene i forbindelse med avvikling av boligtilskuddet i samsvar med KS-vedtak 045/18 foreslår rådmannen at følgende overgangsordninger gjelder fra dato kommunestyrets møte 08.11.2018:
 

1. Det gis tilskudd kr. 100 000,- til kjøp av nybygd bolig etter følgende kriterier.

a. Det må være gitt igangsettingstillatelse for bygging av boenheten før dato for vedtak 045/18 i kommunestyret, 08.11.2018.

b. Boenheten må være ferdigstilt ved ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse
og hjemmelsovergang (skjøte) må være tinglyst innen 01.07.2019.

c. Kjøper må melde flytting til boenheten innen 01.07.2019. Tilskuddet utbetales når
kjøper har bodd i boligen i minimum ett år.

d. Søknad etter denne ordningen må være innsendt innen 2 måneder etter overtakelse og meldt flytting. Søknader innkommet etter dette vil ikke bli vurdert.

2.  Det gis tilskudd inntil kr. 100 000,- til nyinnflyttede i Nome kommune som kjøper brukt boenhet etter følgende kriterier

a. Det må vedlegges kopi av signert kjøpekontrakt for boenheten som viser at denne er inngått før vedtak om avvikling i kommunestyret i sak 045/18, dato 08.11.2018.

b. Hjemmelsovergang (tinglysing av skjøte) må skje innen 31.12.2018.

c. Kjøper må melde flytting til boenheten innen 31.12.2018. Tilskuddet utbetales når kjøperen har bodd i boligen i minimum ett år.

d. Søknad etter denne ordningen må være innsendt innen 2 måneder, etter meldt flytting og hjemmelsovergang. Søknader innkommet etter dette vil ikke bli vurdert.

 

 
 
Kontakt oss for mer informasjon.
 
Telefon 35 94 62 00 / epost: postmottak@nome.kommune.no
 
 
Ledige tomter på Finn.no
Hus til salgs på Finn.no