2017 Høringer
Publisert 24.08.2017
Sommer ved kanalen

Nome kommunes kulturminneplan 2016-2019 er nå lagt ut på 2. gangs høring.

Frist for innspill er satt til 15. september 2017 grunnet fortsatt oppdatering av SEFRAK-registeret.
 
 
 
Innspill sendes:
 
Elektronisk: postmottak@nome.kommune.no 
Post: Nome kommune v/ kulturetaten, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss.
 
Innspill merkes med Kulturminneplanen 2016-2019
 
Nome kommunes kulturminneplan 2016-2020 2. gangs høring
 
 
 
Kulturminneplanen ligger tilgjengelig på Rådhuset v/ Servicekontoret og på Nome bibliotek avd. Lunde og på Ulefoss Samfunnshus