Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering for Klemets jorde, planID 2019_01

Planområdeavgrensning.JPG - Klikk for stort bilde  

Publisert av Tor Flom. Sist endret 07.03.2019

DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEMETS JORDE, PlanID 2019_01

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av planarbeid for deltaljreguleringsplan for Klemets jorde i Nome kommune.

Planområdet omfatter området vist på kartutsnittet. Planen vil delvis ertatte reguleringsplan for Sagene – Strømodden, PlanID 1986_06. Hensikten med planarbeidet er hovedsakelig å tilrettelegge for ny adkomstveg til området og å tilrettelegge for industrivirksomhet. Industriformålet er i samsvar med gjeldende plan for området.

Innspill til planarbeidet kan rettes til Nome kommune, Plankontoret, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss, eller på epost til postmottak@nome.kommune.no innen 12.april 2019.

Planområdet omfatter området vist på kartutsnittet. (PDF, 613 kB)