Beredskapsavdeling

Publisert av Sigrid Stoa. Sist endret 14.08.2017

Formålet med tjenesten

Midt-Telemark Brann- og Redningstjeneste er et samarbeid mellom kommunene Bø, Nome og Sauherad om brannvernet i Midt-Telemark. Beredskapsstyrken i Midt-Telemark består av 40 mannskaper fordelt på 4 brannstasjoner. Brannstasjonene ligger i Lunde, Ulefoss, Bø og Gvarv. Det er til enhver tid 1 utrykningsleder på vakt i tettstedene Bø, Gvarv, Ulefoss og Lunde. I tillegg er det overordnet vakt for Midt-Telemark. Overordnet vakt er fungerende brannsjef. Formålet med tjenesten er å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig gods og andre akutte ulykker.

 

Hvem får tjenesten?

Alle.

 

Hva omfatter tjenesten?

Brann- og beredskapstjenesten tilbyr hjelp til befolkningen 24 timer i døgnet og omfatter:

1. Brann og redningsoppdrag i hele Midt-Telemark.

2. Første-innsats ved akutt forurensning.

3. Nedbrenning av hus dersom det egner seg til brannøvelse.

4. Bistand i akutte ulykkessituasjoner til nabokommunene.

 

Hvordan få tjenesten?

Ved bruk av nødnummer 110. Hvis hjelpen kan vente litt, ring 35 59 34 00. Dersom det ønskes kontakt med vakthavende brannsjef kan han treffes på tlf. 35 94 63 65.

 

Lovhjemmel

Brann- og eksplosjonsvernloven av 14.06.2002 nr. 20.

 

For ytterligere informasjon kontakt

Midt-Telemark Brann- og Redning Tlf. 35 94 62 00