Publisert 04.09.2019

Varsel om oppstart av planarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale for ytre Helgen næringspark.

Publisert 27.06.2019

Kommunedelplan for kultur, fritid og frivillighet, og Nome kommunes frivillighetsmelding, er lagt ut på høring. Høringsfrist for innspill og innsigelser er satt til 12. august. 
Høringsinnspill sendes til postmottak@nome.kommune.no, eller sendes Nome kommune, Ringevja 30, 3830 Ulefoss. Innspill merkes med kommunedelplan for kultur, fritid og frivillighet og/eller frivillighetsmelding