Et trygt sted å være for å lære

 Den nye skolen - Klikk for stort bilde

Lunde 10-årige skole er en skole med elever fra 1. til 10. trinn.  Fra  august 2016 har vi 323 elever.

Sist endret 05.08.2016
Publisert 10.08.2016

Elevene på 2.- 10. trinn møter kl 08:30.

Elever som skal starte på 1. trinn møter kl 09:30 ved flaggstangen.

SFO har oppe fra kl 07:00.

FUG
Publisert 31.05.2016
FUG

 

 

. FUG er et nasjonalt, rådgivende organ for både utdanningsmyndigheter og for foreldre og ansatte i grunnopplæringen. Utvalget består av syv medlemmer og er oppnevnt for fire år.

 

FUG ønsker å dyktiggjøre foreldrene i å være gode samarbeidspartnere for skolen og i denne sammenheng trenger vi hjelp fra dere.

Til tross for at vi feirer 40 års jubileum i år opplever vi at vi ikke er godt nok kjent blant foreldre og ansatte i skolen.

www.fug.no

 

Publisert 04.04.2016

 Skolen «ønsker» at alle bruker sykkelhjelm når de bruker sykkel til skolen.I Norge er det ikke påbudt å bruke sykkelhjelm, men skolen sammen med Trygg trafikk anbefaler hjelmbruk for både voksne og barn i denne sammenhengen. 

Publisert 01.12.2015

Elever skal etter skriftlig melding fra foreldre få fritak fra de deler av undervisninga ved skolen som de ut frå egen religion eller livssyn oppleves som utøving av en annen religion eller tilslutning til et annet livssyn.

Målet er at alle skal kunne delta i timene uten at noen føler seg støtt.

I vårt flerkulturelle samfunn har departementet sett det som viktig at alle elever kan få de samme kunnskapene om de store trosretningene i verden, og drøfte aktuelle problemstillinger i fellesskap.

Publisert 23.10.2015

 Skolebussen som går fra Bø om morgenen endrer avgangstidspunktet fra 08:05 til kl. 08:00 fra mandag 26. oktober. Da skal elevene være på skolen 08:25.

Publisert 07.08.2015

 Pga. trafikksikkerhet ønsker skolen at elever som kjøres til skolen, skal settes av ved parkeringsplassen ved kunstgressbanen.

Publisert 07.08.2015

Husk at fravær på 8.,9. og 10.trinn blir ført på vitnemålet. Skolen oppfordrer til at ferieturer så langt som mulig legges innenfor den ordinære skoleferien. 

Publisert 15.09.2014

 I forbindelse med skolens beredskapsarbeid minner vi om at foreldre/ foresatte må ringe skolen for å melde om fravær/ sykdom. Skolen må få beskjed før skolestart kl. 08:30. (Skolens sentralbord skal være betjent fra kl.07:45). Dersom skolen ikke har fått beskjed om fravær og eleven ikke møter på skolen, vil beredskapsrutinene bli iverksatt. Husk at dere i tillegg må skrive i meldingsbok før eller etter fravær.

Publisert 15.09.2014

 Arbeidet med felles standarder og regler fortsetter som før. Vi har nulltoleranse mot uønsket atferd. Elevsamtaler er viktig i dette arbeidet. Dette blir tatt opp på første foreldremøte på alle trinn i høst.

   

Kontaktinformasjon

Lunde 10-årige skole


Besøksadr.: Brugata 42, Lunde Postadr.: Ringsevja 30
3830 Ulefoss
E-post : postmottak.lunde-10arige@nome...
Telefon
: 35 00 88 00

Kommunenr.
: 0819
Den kulturelle skolesekken
INFOHEFTE 2016/2017
Levert av ACOS AS
Login for redigering Login for redigering