Viktig melding

Aktuelt

 • 26.09.2018

  Nytt tilbud i kulturskolen - KnøtteTeater

  Kulturskolen introduserer et nytt undervisningstilbud i skoleåret 2018/19 - KNØTTETEATER!
 • 26.09.2018

  Barnas Hjerterom - kultur for de minste

  Det er duket igjen for en ny Barnas Hjerterom-sesong!
  Oppstart lørdag 20. oktober med "Norberts nye nabo" og Akershus Teater!


   
 • 17.09.2018

  Ungdomsstipend og Nome kommunes kulturpris: Frist 12. oktober!

  Nome kommune kan hver høst dele ut ungdomsstipend og kulturpris til verdige mottakere. 

  Tiden er inne for å sende inn forslag på hvem dere synes burde motta årets kulturpris.

  Ungdom foreslås ikke, de skal søke selv på ungdomsstipend. 

  Frist for innsending: 12. oktober
 • 11.09.2018

  Influensavaksine høsten 2018

  For noen kan sesoginfluensa gi alvorlige komplikasjoner. Helsegevinsten kan være stor om du vaksinerer deg. Personer i risikogruppene bør ta influensavaksine årlig. 
 • 12.08.2018

  Skogbrannfaren i Midt-Telemark – brannsjefen opphever vedtak

  Tidligere vedtak fattet av brannsjefene i Telemark gjaldt forbud mot bruk av all åpen ild som kunne antenne gress, skog og lignende inntil situasjonen endret seg ifht skogbrannfaren. I tillegg til gjeldende forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark, ble det også innført forbud mot bruk av åpen ild i innmark og det ble betraktet som uaktsomt å tenne røyk og røyke i nærheten av skog og utmark. Vedtaket ble fattet med hjemmel i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff mv. § 37, jf. forskrift om brannforebygging § 3.

  Skogbrannfaren vurderes generelt på Østlandet som fortatt meget stor ifølge Yr, men i enkelte kommuner i Telemark er skogbrannfaren redusert til et «normalt» nivå pga ulik nedbørsmengde.  

   

  Brannsjefen opphever vedtaket som ble innført 13.07 2018 ifbm skogbrannfaren i kommunene Nome, Bø og Sauherad.

  Opphevelse av tidligere vedtak gjelder fra mandag 13.08.2018.

   

   
Login for redigering